Privacy & Cookies Policy
Deze privacy policy is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij verzamelen, waarom wij verzamelen, en wat wij ermee doen. Dit is belangrijk; wij hopen dat u de tijd neemt om het aandachtig te lezen.

Welke informatie wij verzamelen
YESSS Electrical verzamelt gegevens om effectief te werken en u de beste ervaringen te kunnen bieden met onze producten. Een aantal van deze gegevens worden rechtstreeks door uzelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een klant-account bij ons opent.  Een aantal andere gegevens verzamelen wij door uw bezoek aan onze website met behulp van technologieën zoals cookies.
Een cookie is een klein informatiebestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt gedownload wanneer u een website opent. Het staat de website toe om uw apparaat te herkennen en informatie over uw voorkeur of afgelopen acties op te slaan.
Globaal gezien helpen cookies ons om u van een betere website te voorzien, door ons toe te staan om te zien welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet.
Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.
U heeft zelf controle over welke gegevens wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken kunt u altijd weigeren. Als u echter ervoor kiest om geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om goederen of diensten te leveren, kunnen wij u deze mogelijk niet leveren.
Het type en de hoeveelheid gegevens die wij verzamelen varieert in functie van onze relatie met u.
De mobiele versie van onze website verzamelt informatie over uw locatie als Locatieservices zijn ingeschakeld op uw mobiele telefoon om u te helpen uw dichtstbijzijnde filiaal van Yesss Electrical te vinden. Als uw Locatieservices niet zijn ingeschakeld, verzamelen wij geen informatie over uw locatie en kunt u handmatig een postcode invoeren om uw dichtstbijzijnde filiaal te vinden.
Technische informatie over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites en mobiele apps wordt verzameled, daarnaast verzamelen wij deze gegevens ook wanneer u gebruik maakt van onze in-Store WIFI-netwerken voor toegang tot het internet. Dit om de websites en apps op uw apparatuur optimaal te laten functioneren.
CCTV. Als u in onze vestigingen of andere Yesss gebouwen komt, kan uw beeld worden vastgelegd door onze beveiligingscamera's. Al onze CCTV-faciliteiten worden rechtstreeks beheerd door YESSS Electrical en het beeldmateriaal wordt regelmatig verwijderd tenzij deze gebruikt wordt om een vermeende misdaad of een incident te onderzoeken, in welk geval het beeldmateriaal zal worden bewaard voor de duur van maximaal 2 jaar na de afsluiting van het onderzoek.

Waarom wij uw informatie verwerken
Er zijn verschillende redenen waarom wij gegevens verzamelen en gebruiken, dit is afhankelijk van uw relatie met ons.   Indien u akkoord bent gegaan verzamelen wij informatie over u met uw toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u papieren- of online formulieren invult en ervoor kiest om ons uw gegevens te verstrekken.
Deze gegevens zijn nodig om een contract met u aan te gaan of een correcte offerte voor u op te stellen
Wij zullen deze gegevens soms ook gebruiken voor andere gerichte activiteiten;
·     voor mailing- en andere marketingsactiviteiten;
·      ons ons bedrijf te helpen verbeteren en om efficiënter te opereren;
·      om fraude te voorkomen;
·      zorgen voor algemene veiligheid.
Bij het bewerken en/of gebruiken van uw informatie om bovengenoemde reden zorgen wij er altijd voor dat wij Uw en onze onze belangen in het beheer van de informatie met uw rechten en redelijke verwachtingen in evenwicht brengen.
Yesss Electrical BV is gehouden aan alle verplichtingen onder de AVG en eventueel andere toepasselijke privacywet- en regelgeving

Wat doen wij met de verzamelde gegevens
Leveren en verbeteren van onze goederen en diensten: Wij gebruiken gegevens om de goederen en diensten die wij aanbieden te leveren, te verbeteren en essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren.Wij gebruiken uw gegevens om uw transacties met ons te verwerken, bijvoorbeeld de aankoop van goederen, en om onze goederen en diensten aan u te leveren.
Klantenondersteuning: Wij gebruiken uw gegevens om elk verzoek  dat u maakt  adequaat te verwerken en om andere klantenservice en ondersteunende diensten te leveren.
En om te controleren of u (of waarschijnlijk) de middelen heeft om ons te betalen voor alle producten die u bij ons bestelt via het internet of via een van onze mobiele apps.
Legitieme zakelijke doeleinden: Wij gebruiken gegevens om fraude op te sporen en te voorkomen, om geschillen op te lossen en onze afspraken af te dwingen. Wij gebruiken het ook voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden, waaronder audit of interne opleiding.
Om u te voorzien van onze websites, mobiele apps en in-Store WIFI-netwerken, die allemaal een bepaalde hoeveelheid technische informatie nodig hebben om goed te werken. Bijvoorbeeld, onze lokale winkel “Store Locator” is het meest effectief als wij kunnen nagaan waar u zich op dat moment bevindt.
Om onze veiligheidsmaatregelen en-diensten te sturen en te beheren, zodat u veilig toegang heeft tot onze website en mobiele apps. Het laat ons ook zaken doen zoals het herkennen van uw gebruikersnaam en wachtwoord, evenals reset als dat nodig mocht zijn.
Bedrijfsvoering: Wij gebruiken de gegevens om een Business Intelligence te ontwikkelen die ons in staat stelt efficiënter te opereren, weloverwogen beslissingen te nemen en verslag uit te brengen over de prestaties van ons bedrijf. Wij analyseren ook uw gebruik van onze websites, apps en uw reactie op onze communicatie om de goederen en diensten die wij aanbieden te verbeteren.
Communicatie: Wij gebruiken gegevens die wij verzamelen om onze communicatie met u te verbeteren en te personaliseren. en te optimaliseren. Bijvoorbeeld, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail of andere middelen om u te herinneren aan de items die nog in uw online winkelmandje staan, een update aan u geven op een verzoek dat u heeft gedaan, u uitnodigen om deel te nemen aan een enquête of u vertellen dat uw actie nodig is om uw account actief te houden.
Wij gebruiken uw gegevens ook om u marketing communicatie te sturen over producten, activiteiten, promoties of andere zaken waarvan wij denken dat deze van belang zijn voor u. U kunt zich aanmelden voor e-mail berichten en kiezen of u promotionele mededelingen van YESSS Electrical per e-mail, SMS, post en telefoon wenst te ontvangen. Voor informatie over het beheren van e-mail abonnementen en promotie communicatie kunt u contact opnemen met ons KlantenService team op [email protected]

Uw CommunicatieVoorkeuren
U kunt kiezen of u promotionele mededelingen van YESSS Electrical per e-mail, SMS, post en/of telefoon wilt ontvangen. Als u promotionele e-mail of SMS-berichten van ons ontvangt en u wilt zich  afmelden, kunt u dit doen door het volgen van de instructies in deze berichten.
U kunt uw voorkeuren met betrekking tot de ontvangst van promotiemateriaal ook beheren door u aan te melden bij de sectie “mijn account” op onze website en uw contactgegevens bij te werken. Let op: wij zullen uw verzoek onmiddellijk verwerken, maar in sommige gevallen kan het mogelijk tot 14 dagen duren voor de wijzigingen effectief zijn.
Als u niet bent aangemeld voor een online YESSS Electrical-account, kunt u altijd uw e-mail voorkeuren beheren door contact op te nemen met [email protected]

Hoe wij uw gegevens delen
Wij delen uw persoonlijke gegevens slechts na uw uitdrukkelijke toestemming of als dit nodig is om een transactie te voltooien of een artikel of service die u heeft gekocht te bieden. Wij kunnen uw gegevens ook delen met leveranciers of leveranciers die wij inhuren voor het uitvoeren van bepaalde taken namens ons, en om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen en onze wettelijke verplichtingen na te komen.

YESSS ELECTRICAL groep
Wij delen persoonlijke gegevens onder YESSS Electrical filialen en dochterondernemingen. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een bedrijfstransactie zoals een fusie of overname.
Wij zullen toegang verlenen tot, openbaar maken van en gegevens bewaren conform onderstaande voorwaarden:

Conform de toepasselijke wetgeving
Indien noodzakelijk/verplicht te reageren op een verzoek van bv wetshandhavingsinstanties
Indien noodzakelijk om onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen

Mobiele app platforms
Onze mobiele apps draaien op softwareplatforms van derden, bijvoorbeeld, Apple's IOS-platform Apple's iPhone en Google's Android-platform, Android-gebaseerde smartphones. Als u een van onze mobiele apps gebruikt, is uw gebruik van deze apps ook onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende mobiele app platform provider. U dient hun algemene voorwaarden en privacybeleid te controleren om ervoor te zorgen dat u begrijpt welke informatie (indien aanwezig) zij verzamelen over u, hoe zij die informatie zullen gebruiken, en welke actie u kunt ondernemen als u hierover niet tevreden bent.

Uw rechten/toegang
U behoudt alle rechten over hoe wij uw gegevens gebruiken.
Toegang: U heeft altijd het recht om te weten of wij persoonlijke informatie over u in bezit hebben. Indien dit het geval is, kunt u een kopie van uw persoonsgegevens opvragen, evenals informatie over hoe deze wordt gebruikt. Uw verzoek wordt binnen één kalendermaand na uw aanvraag beantwoord. Houd er rekening mee dat wij kunnen eisen dat u een bewijs van identiteit en, in bepaalde gevallen, een vergoeding vragen, voordat wij in staat zijn om alle informatie te verstrekken.
Rectificatie: Wanneer informatie over u onnauwkeurig of onvolledig is, kunt u altijd verzoeken om een rectificatie of aanvulling.
Bezwaar: U heeft het recht om te bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Bovendien, waar wij gebruik hebben gemaakt van uw gegevens in de uitoefening van onze legitieme belangen, kunt u ons vragen om hiermee te stoppen (onder voorbehoud van voorwaarden).
Beperking: U heeft het recht ons te vragen om ons gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken dat de gegevens die wij over u bevatten onjuist zijn (onder voorbehoud van voorwaarden).
Verwijderen: In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken dat uw gegevens worden gewist (onder voorbehoud van voorwaarden).
Intrekking van de toestemming: U mag uw toestemming voor ons gebruik van uw gegevens op elk moment intrekken. Als er geen andere rechtvaardiging bestaat voor het gebruik van uw gegevens, zullen wij stoppen met het gebruik ervan.
Klacht: Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, deze zal de zaak onderzoeken. Indien u niet tevreden bent over onze reactie of denkt dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een vraag stellen of een klacht indienen bij het kantoor van de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Om een van deze rechten uit te oefenen, of voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden behandeld, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected]
Onderstaande cookies zijn actief op de webpagina’sLogin details (if saved)
Cookiebar confirmation
Content of active order(s)
SessionID cookie
Google cookiesRecaptcha
Google+
Analytics
Browser controles. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan echter een optimaal gebruik van de website bemoeilijken. Om meer te weten te komen over cookies, inclusief het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser, kunt u https://cookiepolicy.nl bezoeken.
Hoe lang behouden wij uw informatie.
YESSS Electrical behoudt persoonsgegevens zo lang als nodig is om u te voorzien van de goederen en diensten die u heeft aangevraagd, om ons bedrijf te exploiteren, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het naleven van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten . Hoe lang wij gegevens bewaren  is afhankelijk van het doel waar deze gegevens voor gebruikt worden; de bewaarperiode zal dus per gegevenssoort verschillen
Wij hanteren onderstaande criteria om te bepalen hoe lang wij gegevens dienen te bewaren:Hebben wij uw persoonlijke gegevens nog nodig om goederen en diensten te leveren en ons bedrijf te exploiteren? Wij zijn verplicht een goede zakelijke en financiële administratie bij te houden. Dit is de algemene regel die de basislijn voor de meeste gegevens bewaar-perioden vastlegt.
Is YESSS Electrical onderworpen aan een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om de gegevens te bewaren? Dit geldt ook voor gevallen waarin de wet voorschrijft dat wij informatie moeten bewaren voor een bepaalde periode, of waar gegevens moeten worden bewaard tijdens een onderzoek, voor huidige of potentiële geschillen of contractuele doeleinden. Sommige gegevens moeten ook voor controledoeleinden worden bijgehouden.
Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? Als dat zo is, zullen wij gegevens bewaren in overeenstemming met uw toestemming.
Wijzigingen in dit beleid
Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Als wij onze privacy-en cookies beleid wijzigen, zullen wij de wijzigingen op deze website bijwerken. U kunt ons huidige beleid op elk gewenst moment inzien.
De geregistreerde naam en nummer voor Yesss Electrical zijn:
YESSS Electrical B.V.  (KvK  24175966)

Voor meer informatie over uw privacy-rechten
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelt gegevensbescherming en privacy aangelegenheden in Nederland (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Op de website van de AP is veel informatie omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikbaar voor de consument.
U kunt op elk moment een vraag of klacht indienen bij het AP over de manier waarop wij uw informatie gebruiken. Onze voorkeur gaat echter uit dat u eerst contact opneemt met Yesss om te kijken of wij er samen uit kunnen komen. Neemt u hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via [email protected]. Wij zijn verplicht uw vraag / klacht te onderzoeken en actie te ondernemen.
Uw tevredenheid is uiterst belangrijk voor ons, en wij zullen altijd onze uiterste best doen om eventuele problemen op te lossen waar u mee geconfronteerd bent.