easee banner

Easee lader tijdelijk niet leverbaar

Easee heeft informatie ontvangen van de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) dat zij van mening is dat het verboden is om de Easee Home en Easee Charge te verkopen in Nederland vanwege de bevindingen van Elsäkerhetsverket. Staakt Easee niet vrijwillig met de verkoop, dan dreigt de RDI met handhaving. Hiermee volgt de RDI de eerdere besluitvorming van Elsäkerhetsverket.

De respectieve EU/EER-landen moeten hun eigen procedures in gang zetten en afronden. RDI verwijst in hun bericht naar het besluit van Elsäkerhetsverket.

Easee AS is in beroep gegaan tegen de beslissing van Elsäkerhetsverket bij de Zweedse rechtbank en zal technische documenten aanleveren om te bewijzen dat onze laders tot de veiligste op de markt behoren. Deze beroepsprocedure kan enkele maanden duren.

In Nederland ligt de prioriteit van Easee bij het in dialoog treden met RDI om meer duidelijkheid te vergaren over het proces.

In Zweden en Nederland zijn geen Easee-laders teruggeroepen. In het rapport van Elsäkerhetsverket wordt benadrukt dat de laders geen risico of gevaar voor mens of omgeving vormen. Consumenten kunnen de Easee-laders dus veilig blijven gebruiken.

Easee zal zorgen dat de Easee-laders zo snel mogelijk weer op de Zweedse en Nederlandse markt komen.