Per 1 juli 2020 zullen er wijzigingen worden aangebracht in het bouwbesluit. Dan zal de bepalingsmethode voor bekabeling worden opgenomen in een nieuw artikel. Deze wijziging heeft o.a. consequentie voor de rookklasse. In sommige toepassingen zal deze veranderen van s3 naar s2. Tevens zal de NEN 8012:2020 worden uitgebreid met gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die nog niet in de NEN 8012:2015 zijn opgenomen.

Het bouwbesluit is gericht op het voorkomen van slachtoffers bij brand. Er wordt geen rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade.

Naar aanleiding van de wijziging per 1 juli 2020 in het bouwbesluit heeft de NEN besloten om alle verwijzingen van uit de NEN 1010 naar de NEN 8012 te schrappen. Dit om te voorkomen dat er tegenstrijdigheden ontstaan tussen het Bouwbesluit en de NEN 8012. Ook is er een wijzigingsblad voor de NEN 8012 uitgebracht waarin aangegeven wordt dat de in de NEN 8012 opgenomen bepalingsmethode om tot een selectie te komen van een brandclassificatie voor kabels, getoetst moet worden aan de minimumprestatie-eis uit het Bouwbesluit.

In de huidige NEN 8012 staat een deel wat wel rekening houdt met het beperken van gevolgschade. Dit deel kan nog steeds gebruikt worden tussen private partijen, echter zal men dus wel altijd de uitkomst moeten toetsen aan het gewijzigde bouwbesluit van 1 juli 2020. Er is een nieuwe NEN 8012 in ontwikkeling die wel zal aansluiten op het gewijzigde bouwbesluit. Zodra deze beschikbaar is zullen wij u hiervan in kennis stellen.

Het moment van toepassen van deze wijzigingen is net als bij de invoering van de CPR voor kabels in 2017 afhankelijk van o.a. het moment van afgifte van de bouwvergunning en of er bijvoorbeeld wordt uitgebreid op een bestaande installatie. Voor meer informatie hierover vragen wij u contact op te nemen met één van onze medewerkers.
Het NLKI is bezig met een aanvulling van de selectiekaart die zij heeft uitgebracht voor het bepalen van de brandclassificatie van bekabeling volgens het bouwbesluit en tevens volgt er een boekje waar dieper wordt ingegaan op deze materie. Zie de website van het NLKI voor meer informatie.Bouwbesluit 2012 versus NEN 1010
 
In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale wettelijke bouwtechnische voorschriften waar alle nieuwe en bestaande gebouwen minimaal aan moeten voldoen. Deze voorschriften hebben te maken met onder andere veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt bijvoorbeeld de NEN 1010 aangewezen als voorschrift voor het aanleggen van een veilige elektrische installatie waardoor er geen brand kan ontstaan.
 
Wettelijke eisen brandclassificaties bekabeling
 
Het doel van het Bouwbesluit 2012 is dat er tijdens een brand geen slachtoffers vallen. Het Bouwbesluit 2012 houdt hierbij geen rekening met gevolgschade bij brand. In het Bouwbesluit 2012 staan onder andere voorschriften met betrekking tot de beperking van het ontwikkelen van brand en rook. Voor de algemene bouwproducten is een bepalingsmethode voor brandclassificaties opgenomen. Deze is niet van toepassing voor kabels. Voor de brandclassificatie van kabels was men aangewezen op een gelijkwaardige oplossing (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012). Dit gaat per 1 juli 2020 veranderen want op dat moment wordt ook een bepalingsmethode voor brandclassificatie van bekabeling opgenomen in een nieuw artikel 2.69a. De brandklasse wordt bepaald middels tabel 2.66.

Per direct verwijdering doorverwijzing NEN 8012:2015 uit NEN 1010:2015
Vooruitlopend op deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 is per 27 mei door de NEN een aanvullingsblad NEN 1010:2015/A1 gepubliceerd. Met dit aanvullingsblad worden alle doorverwijzingen vanuit de NEN 1010:2015 naar de norm NEN 8012:2015 verwijderd. Dit aanvullingsblad voorkomt strijdigheid tussen de NEN 8012:2015 en het Bouwbesluit 2012. Dit aanvullingsblad is gratis te downloaden via de site van de NEN.

Eenvoudigere werkwijze Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020
De werkwijze voor het bepalen van de brandclassificatie voor bekabeling in het Bouwbesluit 2012 gaat structureel anders dan in de NEN 8012:2015. Het zal voor de gebruiker van het Bouwbesluit 2012 eenvoudiger worden om de juiste brandclassificatie van een kabel te bepalen.

Wat te doen met de huidige NEN 8012:2015
De situatie met betrekking tot de NEN 8012:2015 is dat de installateur die gewend is aan deze norm deze nog wel kan toepassen maar altijd de uitkomst zal moeten verifiëren met het Bouwbesluit 2012. De uitkomsten uit de NEN 8012:2015 kunnen afwijken met de minimale eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit 2012. Er is een nieuwe NEN 8012:2020 in ontwikkeling die wel zal aansluiten bij de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012 en die zal naar verwachting eind december 2020 beschikbaar zijn.
 
NEN 8012:2015
NEN 8012:2015 geeft een methodiek voor het maken van een keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen.
Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.

Vanaf 1 juli 2020 is NEN 8012:2015 niet in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012.

Voor al uw vragen kunt u contact met ons nemen via 0800-5011 of kom langs bij een van uw vestigingen. Daar helpen wij u graag verder.
 
Bronvermelding: Cable Partners


 
Yesss Electrical B.V. maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.
Verberg cookie balk
;