Artikel 1: Algemeen >>
Artikel 2: Toepasselijkheid >>
Artikel 3: Aanbiedingen >>
Artikel 4: Totstandkomingen >>
Artikel 5: Maten, gewichten inhoudsopgaven, afbeeldingen, E.D. >>
Artikel 6: Prijzen >>
Artikel 7: Levering >>
Artikel 8: Emballage >>
Artikel 9: Overgang van eigendom en risico >>
Artikel 10: Betaling >>
Artikel 11: Reclame >>
Artikel 12: Product aansprakelijheid >>
Artikel 13: Overmacht >>
Artikel 14: Ontbinding >>
Artikel 15: Intellectuele absolute rechten/geheimhoudingen >>
Artikel 16: Informatie >>
Artikel 17: Onredelijke bezwarende bedingen >>
Artikel 18: Kosten >>
Artikel 19: Toepasselijk recht geschillenregeling >>
 
RECLAME
Artikel 11:
 
11.1 Reclames betreffende beschadigingen, tekorten of verlies van de geleverde goederen moeten binnen drie
werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de afnemer schriftelijk bij ons worden ingediend.
Bij gegrondverklaring van de reclame hebben wij het recht hetzij te herleveren hetzij van verdere levering af te
zien en de afnemer te crediteren voor de door deze terzake van het betrokken goed betaalde koopprijs. Na
deze termijn van drie dagen vloeit er voor ons uit enige reclame van de afnemer geen enkele verplichting
voort.
 
11.2 Geringe en/of in de branche gebruikelijke of technische afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
 
11.3 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten en/of onderdelen
daarvan behorende tot dezelfde overeenkomst.
 
11.4 Na het verwerken van de goederen worden geen reclames meer geaccepteerd.
 
11.5 Het indienen van reclames ontheft de afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de met ons
gesloten overeenkomst voortvloeien. De afnemer is uitdrukkelijk niet bevoegd naar aanleiding van enige
reclame zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Yesss Electrical B.V. maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.
Verberg cookie balk
;