CPR blog hoofdfoto

Cable Partners heeft haar CPR selectiehulp aangepast

Cable Partners maakt je CPR selectie makkelijker!

Met het verschijnen van de nieuwe NEN8012:2023 heeft Cable Partners haar selectietools op de website aangepast. Deze norm bestaat uit twee delen.

NEN 8012-1:2023

Het eerste deel NEN 8012-1:2023 Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het gedrag bij brand - Deel 1: Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens het Bouwbesluit 2012. In dit deel worden de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 gevolgd. https://www.cablepartners.nl/selectiehulp/bouwbesluit

NEN 8012-2:2023

Het tweede deel NEN 8012-2:2023 Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het gedrag bij brand - Deel 2: Beperking van de gevolgschade door brand en rook, is bedoeld om gevolgschade van brand te beperken. Cable Partners heeft in haar tool het stappenplan opgenomen volgens NEN8012-2:2023. Met NEN8012-2:2023 wordt minimaal voldaan aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen om het ontwikkelen van brand en rook te beperken maar wordt ook de directe of indirecte gevolgschade beperkt. https://www.cablepartners.nl/selectiehulp/gebruiksfunctie 

CPR blog Afbeelding1

CPR Selectietools

Bezoek de website van Cable Partners en maak gebruik van de vernieuwde CPR selectietools om te bepalen welke brandklasse gebruikt dient te worden in een specifieke situatie.

CPR blog Afbeelding2